Certifikace systému řízení jakosti

Pro zajištění kvality dodávek společnost vybudovala organizační strukturu a zavedla systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001. Účinnost zavedeného systému řízení jakosti byla prokázána certifikačním auditem a udělením certifikátu v červenci 2003.

Certifikát GAS

Naše firma je rovněž certifikována dle certifikačních programů systému GAS a 22. prosince 2003 obdržela certifikát č. 0021/2003.

Certifikace systému managementu BOZP,  environmentálního systému a procesu svařování

V rámci procesu neustálého zdokonalování byly certifikovány systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001, environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001 a managementu kvality v procesech svařování dle ČSN EN ISO 3834-2.

Aktuální osvědčení a certifikáty:
Pro zobrazení v PDF formátu klikněte na tučný název.

GAS 0383_2018_G-S3,P3,O5

 

 

 

TIČR oprávnění k provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek vyhrazených plynových zařízení.