Certifikace systému řízení jakosti

Pro zajištění kvality dodávek společnost vybudovala organizační strukturu a zavedla systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001. Účinnost zavedeného systému řízení jakosti byla prokázána certifikačním auditem a udělením certifikátu v červenci 2003.

Certifikát GAS

Naše firma je rovněž certifikována dle certifikačních programů systému GAS a 22. prosince 2003 obdržela certifikát č. 0021/2003.

Certifikace systému managementu BOZP,  environmentálního systému a procesu svařování

V rámci procesu neustálého zdokonalování byly certifikovány systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001, environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001 a managementu kvality v procesech svařování dle ČSN EN ISO 3834-2.

Aktuální osvědčení a certifikáty:
Pro zobrazení v PDF formátu klikněte na tučný název.

Systém managementu kvality a managementu kvality v procesech svařovaní dle norem: ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 3834-2:2006

 

Systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2016

 

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001:2008

 

GAS 0251_2012 G-S3,P3,O

 

 

TIČR oprávnění k provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek vyhrazených plynových zařízení.