Certifikace systému řízení jakosti a svařování

Pro zajištění kvality dodávek společnost vybudovala organizační strukturu a zavedla systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001. Účinnost zavedeného systému řízení jakosti byla prokázána certifikačním auditem a udělením certifikátu v červenci 2003. Naše společnost má také zavedený a certifikovaný management kvality v procesech svařování dle ČSN EN ISO 3834-2.

Certifikace systému managementu BOZP

V rámci procesu neustálého zdokonalování byl certifikován systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001:2018.

Certifikace environmentálního systému

V rámci procesu neustálého zdokonalování byl certifikován systém environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001

Certifikát GAS

Naše firma je rovněž certifikována dle certifikačních programů systému GAS a 22. prosince 2003 obdržela certifikát č. 0021/2003.

 

Oprávnění TIČR

Oprávnění vydané Institutem technické inspekce Praha dnes Technickou inspekcí České republiky k provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek vyhrazených plynových zařízení.